ORTAK SU KUYUSU

 

VESİLE İNSANİ YARDIM DERNEĞİ misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre; savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde, afet bölgelerinde, yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir. VESİLE İNSANİ YARDIM DERNEĞİ; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların tüm yaşam hak ve özgürlüklerini ihlal edilmesini önlemek üzere çalışmaktadır. Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 2020 yılında kurumsallaşan bu çalışmalar ile kısa sürede Türkiye’den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü olmuştur. VESİLE İNSANİ YARDIM DERNEĞİ misyonunu gerçekleştirirken tüm dünyada öncelik sırasına göre; Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde Afet bölgelerinde yoksulluk olan ülke ve bölgelerde, faaliyet yürütmektedir

Bağış Yapın

 

Buraya tetikleyici bir cümle yazılabilir. Buraya tetikleyici bir cümle yazılabilir. Buraya tetikleyici bir cümle yazılabilir.

Başa dön